©2019 by Papieżanka

Papież – mądrość, miłość, siła, wiara, odwaga, wola walki, dobro

Papież – mądrość, miłość, siła, wiara, odwaga, wola walki, dobro. Te słowa kojarzą nam się ze słowem „Papież”. A przede wszystkim z jednym człowiekiem. Do dzisiejszego dnia, a od dnia jego śmierci minęło już prawie 15 lat, słysząc to słowo wielu ludzi widzi jego twarz… Karol Wojtyła Papież Jan Paweł II.


Karol Wojtyła w 1978 r. został pierwszym papieżem, który, od ponad 400 lat nie miał włoskiego pochodzenia. Podróżował po ponad 100 krajach, szerząc nowinę o wierze i pokoju. Postrzelony w 1981 nie tylko wydobrzał z zadanych mu ran, ale spotkał się ze swoim oprawcą i wybaczył mu. Papież Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. W jego pielgrzymkach na całym świecie brały udział miliony wiernych. W 1986 r ustanowił Światowe Dni Młodzieży, które odbywają się regularnie do tej pory. Jego przemówienia wzruszały, budziły zachwyt, zmieniały życie. Był skromny, mądry, kochał życie i ludzi. Miał niezwykłe poczucie humoru, którym potrafił dotrzeć do ludzi różnego pochodzenia i w różnym wieku. Był zwolennikiem praw człowieka, często mówił o cierpieniu na świecie. Zajmował silną pozycję w wielu tematach, w tym przeciwstawiał się karze śmierci. Jan Paweł II wykorzystał swoje wpływy, aby doprowadzić do zmian politycznych, między innymi upadek komunizmu w rodzinnej Polsce.


W 1981 r. dekretem papieskim została ustanowiona fundacja Jana Pawła II.  Jest to organizacja kościelna, działająca non- profit, której celem jest popieranie i realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Główne cele Fundacji, to między innymi pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z krajów dawnych republik Związku Radzieckiego oraz Europy Wschodniej (nie należących do Unii Europejskiej) studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, upowszechnianie nauczania Jana Pawła II czy opieka nad pielgrzymami w Rzymie.


Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r., W wieku 84 lat, w swojej rezydencji w Watykanie. Ponad 3 miliony ludzi czekało w kolejce, aby pożegnać się ze swoim ukochanym przywódcą religijnym w Bazylice Świętego Piotra przed jego pogrzebem 8 kwietnia. 27 kwietnia 2014 r. Kościół rzymskokatolicki ogłosił Papieża Jana Pawła II świętym. Jego ostatnie słowa, brzmiały:


"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Chrystus przynosi ludzkości miłość, która przebacza, i otwiera serca na nadzieję. Jezu, ufam Tobie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem".


Papież Jan Paweł II wpłynął na nasze życia. Był namacalnym dowodem bezwarunkowej miłości do drugiego człowieka, a my staramy się iść jego śladem.

5 wyświetlenia