©2019 by Papieżanka

Papież-Polak

Karol Wojtyła to jeden z najwybitniejszych i najznamienitszych

Polaków -autorytet wielu pokoleń. Jeszcze jako biskup hasłem

przewodnim swojej posługi uczynił „Totus Tuus” (łac. Cały Twój),

kierując swoje słowa do Matki Boskiej, której zawierzał swoją

posługę. Całemu światu jest znany jako Papież Jan Paweł II,

orędownik pokoju, zgody i miłości. To On jako pierwszy podjął się

spotkań ekumenicznych mających zjednoczyć kościół katolicki.

Chętnie uczestniczył w spotkaniach z patriarchami i

przedstawicielami innych religii. Jan Paweł II biegle władał

siedmioma językami, w których chętnie przemawiał podczas

podejmowanych przez siebie licznych pielgrzymek. Krajem, który

odwiedzał najczęściej, bo aż 9 razy, była jego umiłowana Polska. To

tu przyjeżdżał z największym wzruszeniem, całując ziemię

ojczyźnianą zaraz po wyjściu z samolotu. Jak sam podkreślał -

przyjazdy do Polski były dla niego szczególne. Traktował je jako

powrót do jego ukochanego domu.

9 wyjątkowych wizyt

Każdej wizycie papieskiej w Polsce przyświecało inne hasło. Pierwsza

„Gaude Mater Polonia” odbyta w 1979 roku, zasłynęła słowami

wypowiedzianymi w samym centrum Warszawy, na ówczesnym Palcu

Zwycięstwa (obecnie Plac Piłsudskiego):


„Niech zstąpi Duch Twój!


Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Ze względu na swój podwójny, również polityczny wydźwięk, w

późniejszych latach słowa te stały się jednym z pierwszych haseł

rodzącej się właśnie „Solidarności”. Kolejna wizyta przebiegała pod

hasłem „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja” i była pierwszą

pielgrzymką po cudem przeżytym zamachu. Kolejne przyciągały tłumy

wiernych i znacząco podnosiły morale wśród ludzi umęczonych ciężkimi,

codziennymi realiami. Czwarta podróż apostolska była wyjątkowa,

podzielona na dwie wizyty: pierwszą, odbywającą się w czerwcu pod

hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” oraz drugą, w sierpniu,

podczas Światowych Dni Młodzieży. Ostatnią podróżą Jana Pawła II do

ojczyzny była pielgrzymka w 2002 roku.

Polacy i Jan Paweł II

Wszystkie spotkania rodaków z Papieżem były niesamowicie

emocjonalne dla obydwu ze stron. Za sprawą niesamowitej charyzmy,

Janowi Pawłowi II udawało się nawiązywać kontakt z wiernymi jak


nikomu. Podczas homilii znajdował On czas nie tylko na modlitwę i

nauczanie, ale także na wspólne żarty czy wspominki. Podczas jednej z

nich, Papież wygłosił pamiętne zdanie, o tym, gdzie po maturach chodził

z przyjaciółmi na kremówki, czyniąc z tych ciastek największe dobro

Wadowic, które do dziś ściąga w to miejsce rzesze turystów.

Papież Jan Paweł II Wielki

Jan Paweł II był orędownikiem miłości, pokoju i zgody. Wielokrotnie w

swoich homiliach dawał temu wyraz, nawołując do pełnego pokory

zawierzenia swego życia Matce Boskiej. Wiele uwagi poświęcał rodzinie

i miłości, którą obdarzają się małżonkowie, czyniąc z niej jedno z

największych dóbr. Jego przeciwstawienie się wojnie i niezgodzie

uczyniło go jednym z najbardziej poważanych przywódców na świecie.

Nic więc dziwnego, że doczekał się pięknego przydomka Jan Paweł II

Wielki, a świadectwo jego życia wniosło Go na ołtarze. Dziś miejsce jego

pochówku jest odwiedzane przez wielu wiernych, którzy pragną oddać

mu cześć.


By Rob Croes (ANEFO) - This file has been extracted from another file: JohannesPaulusSimonis1985.jpg, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56479547

40 wyświetlenia